Zastupanje

ZASTUPANJE INVESTITORA U SVIM FAZAMA IZVOĐENJA PROJEKTA

Zastupanje Vašeg interesa kao investitora podrazumjeva provođenje svih faza gradnje na informativan, jasan, kvalitetan i u zadanim rokovima dogovoren proces.

Naš posao u procesu zastupanja obuhvaća:

SAVJETOVANJE
Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi sa svim fazama u građenju, korištenju ili uklanjanju nekretnine na području Zadra ili Dalmacije
PRIPREMA I PLANIRANJE
Tehnička priprema i planiranje svih poslova povezanih s planom građenja te praćenje izvedbe tog plana
ODABIR STRUČNJAKA U PROCESU GRADNJE
Odabir projektnog ureda, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenih inženjera te drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te informiranje i savjetovanje prilikom ugovaranju poslova sa svim osobama uključenim u proces
KOORDINACIJA SVIH STRUČNJAKA U POSTUPKU GRADNJE
Usklađivanje i povezivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenih inženjera i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji s ciljem optimiziranja vremena potrebnog za izvođenje postupka gradnje
NADZOR I KONTROLA
Nadzor i kontrola svih stručnih osoba i službi uključenih u proces gradnje u svrhu zaštite prava i interesa investitora te izvođenja projekta u što kraćem roku
ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA
Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za registraciju građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati nakon građenja nekretnine.