Zaštita okoliša

Zaštita okoliša obuhvaća skup aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i onečišćivanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Osnovni preduvjet zdravog života i kamen temeljac koncepta održivog razvoja uključuju racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najbolji način za okoliš.

Čuvanje kvalitete okoliša

Provođenjem zakonom propisanih aktivnosti i mjera osigurava se cjelovito očuvanje kvalitete okoliša i očuvanje biološke raznolikosti.

Zaštita i očuvanje okoliša od primarne je važnosti u današnje vrijeme u kojem živimo. Sukladno tome su sastavljene brojne regulative u Zakonu o zaštiti okoliša.

Tvrtka Zadar Dienst d.o.o. svojim radom pridonosi očuvanju okoliša te kvalitetnoj sanaciji moguće štete.

Zadar Dienst do.o. pruža usluge provođenja mjera iz zaštite okoliša