Posredovanje

Zadar Dienst d.o.o. svim svojim klijentima, u sklopu posredovanja nudi kompletnu uslugu, od provjere dokumentacije, izrade predugovora i ugovora, riješavanja prava vlasništva, ishođenja svih dozvola te izrade nekretnine na području Zadra i Dalmacije.

Najčešće usluge prilikom posredovanja uključuju:

PARCELACIJU, ETAŽIRANJE I UCRTAVANJE OBJEKATA
Uz stručnu pomoć ovlaštene tvrtke za geodetske poslove vršimo usluge parcelacije svih vrsta zemljišta, te temeljem napravljene dokumentacije proces parcelacije provodimo u katastru i zemljišnim knjigama.

Putem ovlaštene tvrtke nudimo i usluge etažiranje objekata svih vrsta, te isto provodimo u zemljišne knjige i katastarsku službu.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SVE VRSTE OBJEKATA
U poslovnoj suradnji sa renomiranim uredima ovlaštenih arhitekata pružamo usluge izrade kompletne projektne dokumentacije za sve vrste objekata.
ISHOĐENJE UVJETA GRAĐENJA, LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Usluga obuhvaća prikupljanje kompletne potrebne dokumencije, podnošenje zahtjeva za izdavanje "uvjeta građenja i ovjeru glavnog projekta" za objekte do 400m2 i podnošenje zahtjeva za izdavanje "lokacijske i građevinske dozvole" za objekte preko 400m2. Po predanom zahtjevu u stalnom smo kontaktu sa nadležnim službama, obaviještavamo klijenta o tijeku procesa i o visinama uplata pojedinih taksa i doprinosa (komunalni i vodni) koje je dužan uplatiti, do konačnog ishođenja dozvola i predaje istih klijentu.
ODABIR IZVOĐAČA RADOVA
Prilikom odabria izvođača vodimo računa o kvaliteti prethodnih radova, nakon informiranja i suglasnosti investitora angažiramo najboljeg.
NADZOR NAD GRADNJOM SVIH VRSTA OBJEKATA
Preporučamo angažiranje stručne osobe za nadzor. To je inženjer građevine, koji mora biti ovlašten za poslove nadzora, njegov zadatak je nadziranje i kontrola točnosti i kvalitete izvođenja radova, a neposredno je odgovoran investitoru.