Gradnja

Proces gradnje obavljamo na odgovoran i investitoru transparentan način. U samom postupku zadovoljavmo sve potrebne preduvjete propisane od strane nadležnih tijela.

Gradnja se odvija u slijedećim fazama:

FAZA 1. - Izvod iz prostornog plana
U nadležnom uredu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša tražimo izvod iz prostornog plana.

FAZA 2. - Odabir arhitekta
Sukladno željama investitora sugeriramo ured koji se bavi projektiranjem.

FAZA 3. - Geodetske usluge
Pronalazimo i sugeriramo tvrtku ili ured koji se bavi geodezijom čiji zadatak je izrada posebne geodetske podloge ovjerene od katastarskog ureda.

FAZA 4. - Projektiranje
Arhitekt na posebnoj geodetskoj podlozi izrađuje idejni projekt u kojem se definiraju sve važnije informacije vezano uz predmet gradnje.

FAZA 5. - Zahtjev za gradnju
Podnosimo zahtjev za izdavanje akta za gradnju. Ovisno o veliči i namjeni objekta ishodimo rješenje o uvjetima građenja i ostale odgovarajuće akte.

FAZA 6. - Izrada glavnog projekta
Prije početka gradnje arhitekt radi glavni projekt. Glavnim projektom definirani su detalji objekta te on služi izvođaču radova prilikom gradnje.

FAZA 7. - Parcelacija
Geodet investitoru izrađuje parcelacijski elaborat. Parcelacija nije potrebna ukoliko imate formiranu građevinsku parcelu.

FAZA 8. - Početak gradnje
Odabiremo izvođača - Prijavljujemo gradiliše nadležnim službama - Odabiremo nadzornog inženjera.

FAZA 9. - Nadzor gradnje
Kontroliramo izvođača: vodi li građevinski dnevnik, jesu li vidljivo postavljeni podaci o gradnji. Provjeravamo prisutnost nadzornog inženjera koji mora pratiti gradnju kako bi se radilo sve prema projektu.

FAZA 10. - Izvješće nadzornog inžinjera
Nakon završetka gradnje nadzorni inženjer izrađuje dokument koji sadržava sve važne informacije o objektu i energetski certifikat za fasadu.

FAZA 11. - Uporabna dozvola
Dobiveni dokument iz prethodnog koraka podnosimo nadležnim uredima s ciljem dobivanja uporabne dozvole ili uvjerenja za upis objekta.

FAZA 12. - Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu
Osiguravamo upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu na temelju elaborata za upis objekta koji izrađuje geodet.