Zaštita od požara

Zaštite od požara uključuje mjere i radnje za planiranje, financiranje, organiziranje, provođenje i kontrolu mjera i radnji zaštite od požara, za sprječavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Poslovni subjekti

Poslovni subjekti obvezni su pri provođenju zaštite od požara postupati u skladu s obavezama utvrđenim zakonom o zaštiti od požara i propisima donesenim na osnovu njega, te primenjivati mjere zaštite od požara propisane istim zakonom.

Provođenje mjera iz zaštite od požara

Vršimo za vas organizaciju zaštite od požara po pitanju raspodjele, evidencije i održavanja sredstava za početno gašenje požara, osposobljavanja radnika i drugih za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Posredujemo i po drugim poslovima vezanim za zaštitu od požara.

Jedan od bitnih elemenata zaštite od požara je i održavanje instalacije i uređaja kao i njihovo kontroliranje.

Niste sigurni koje su zakonske odredbe kojima se morate voditi prilikom zaštite od požara? Na što treba obratiti pažnju pri izboru opreme i sredstava?

Naši inženjeri i projekt menadžeri će vam pomoći da dobijete prave odgovore na ova pitanja, i pritom izgradite sistem zaštite od požara koji će zadovoljlite sve Vaše potrebe.